Casino Nieuws

Bezwaren N1 tegen Betchan-boete afgewezen door KSA

Bezwaren N1 tegen Betchan-boete afgewezen door KSA

Betchan Casino, waarvan N1 Interactive Ltd eigenaar is, heeft een boete opgelegd gekregen van de Nederlandse KSA. Het gaat om een totaalbedrag van maar liefst €500.000. Deze boete kreeg N1 opgelegd, omdat Betchan Casino zich ook richtte op de Nederlandse markt en zich daardoor niet hield aan de op dat moment geldende regels. N1 Interactive Ltd heeft bezwaar ingediend tegen deze boete, maar deze zijn door de KSA afgewezen. Dat betekend dat de boete van een half miljoen euro blijft staan en gewoon betaald moet worden.

Van januari tot en met september 2020 heeft de KSA een uitgebreid onderzoek gehouden. Daarna heeft de KSA een rapport opgemaakt over Betchan Casino van N1 Interactive Ltd. Betchan Casino accepteerde Nederlandse spelers en daar werd N1 Interactive Ltd verantwoordelijk voor gesteld. Daarnaast heeft de KSA vastgesteld dat Betchan Casino onduidelijke bonusvoorwaarden hanteerde, geen leeftijd verifieerde van de spelers en een inactivity-fee hanteerde. Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat de boete neer kwam op een bedrag van maar liefst €500.000.

Op 13 april dit jaar heeft N1 Interactive Ltd bezwaar gemaakt tegen de boete voor Betchan Casino. Dit bezwaar werd op 8 juni verder aangevuld met meerdere argumenten. N1 Interactive Ltd heeft aangegeven het niet eens te zijn met de boete en een vergunning in Nederland na te streven. Het bezwaar op de boete heeft N1 Interactive Ltd verder toegelicht tijdens de hoorzitting op 6 september van dit jaar.

Inmiddels heeft de KSA gereageerd en een besluit genomen. De adviescommissie van de Kansspelautoriteit heeft het bezwaar afgewezen, waardoor de boete gewoon betaald moet worden door N1 Interactive Ltd.

De argumenten van N1

Zelden tot nooit heeft de adviescommissie van de KSA een bezwaarmakende partij gelijk. Toch heeft N1 Interactive Ltd het geprobeerd, omdat zij vonden dat:

-    De KSA op de grond van het territorialiteitsbeginsel niet bevoegd was om N1 Interactive Ltd een boete op te leggen
-    N1 Interactive Ltd zich niet richtte op de Nederlandse markt
-    De boete in strijd is met artikel 56 VWEU (het verbod op beperking vrije verkeer van diensten)
-    De hoogte van de boete in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel
-    De KSA niet had aangetoond dat N1 Interactive Ltd zich richtte op spelers onder de 18 jaar

KSA veegt alle bezwaren van tafel

Omdat Betchan Casino een bonus beschikbaar stelde met de bonuscode ‘AMSTERDAM’, vond de KSA wel degelijk dat de goksite zich richtte op de Nederlandse markt. De naam van de Nederlandse hoofdstad is wereldwijd bekend. Hierover zegt de adviescommissie van de KSA het volgende:

“Volgens de commissie miskent N1 hiermee echter het evident Nederlandse karakter van het woord Amsterdam. Verder laat zij buiten beschouwing dat Nederlanders hun hoofdstad bewust of onbewust associëren met hun eigen land.’’

De Nederlandse Kansspelautoriteit was het overduidelijk niet eens met de bezwaren van N1 Interactive Ltd. Alle bezwaren zijn daardoor van tafel geveegd, waardoor de eigenaar van Betchan Casino alsnog voor de boete op moet draaien.

KSA heeft bezwaren N1 tegen boete voor Betchan Casino afgewezen